• Zaprogramuj swoją przyszłość
    Sprawdź więcej
  • Warsztaty z programowania

    dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic oraz klas integracyjnych.

  • Poklikani

    Wspólny krok w Twoją przyszłość

Razem zmieniamy otoczenie

zmniejszając wykluczenie cyfrowe u dzieci i młodzieży z
rodzin zastępczych
świetlic opiekuńczych i wychowawczych
klas integracyjnych

Misja Poklikanych

Zauważyliśmy, że specyficzna grupa ludzi - dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz klas integracyjnych - zagrożona jest wykluczeniem cyfrowym. Takie osoby często nie posiadają komputera w domu, co w obecnych czasach jest utrudnieniem. Chcemy dać im szansę, prowadząc warsztaty technologiczne, podczas których beneficjenci będą się uczyć jednego z kilku oferowanych przez nas języków programowania. Jednym z bardziej opłacalnych, jak i poszukiwanych zawodów, jest właśnie zawód programisty - szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy zauważalne jest zjawisko rynku pracownika. Dzięki naszym działaniom w gronie odbiorców zostanie wyeliminowane wykluczenie cyfrowe, jak i zapewnione zostaną narzędzia, które pomogą im funkcjonować w dobie internetu.

Poklikani realizowani są w ramach Zwolnionych z Teorii


czyli olimpiady projektów społecznych. Jej uczestnicy - tak jak my - stawiają sobie za cel zmianę swojego otoczenia na lepsze. Sprawdź nasze postępy na platformie ZWZT.

Oto my

Osoby, które odpowiadają za Poklikanych
Mateusz Bugajak

Prezes Zarządu

Wiktor Kordala

Wiceprezes Zarządu

Dorota Spyra

Koordynator działu public relations

Filip Kciuk

Koordynator działu kontaktu z partnerami

Jakub Nocoń

Specjalista ds. organizacji zajęć

Andrzej Jakubowski

Specjalista ds. organizacji zajęć

Hanna Szabla

Specjalista ds. public relations

Radosław Stancel

Specjalista ds. kontaktu z partnerami

Aleksandra Twardoń

Specjalista ds. kontaktu z partnerami

Nasze osiągnięcia z poprzednich edycji

+

beneficjentów

+

placówek

+

spotkań

kursy w ofercie

Wspierają nas

Skontaktuj się z nami!

Adres

Stowarzyszenie Poklikani
Zespół Szkół FILOMATA
ul. Bojkowska 20a
44-100 Gliwice

Telefon

+48 575 695 122

Email

kontakt@poklikani.pl

Kontakt dla mediów: media@poklikani.pl

Projekt "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu u dzieci i młodzieży - Poklikani"

jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.